Bel ons vandaag nog: +31 297 563731

Retourbemaling

Bij een retourbemaling wordt het opgepompte bemalingswater via een gesloten systeem in hetzelfde watervoerende pakket teruggevoerd. Bij een werking in een gesloten systeem wordt het bemalingswater met een deepwell onttrokken. Vanuit de onderwaterpomp gaat het bemalingswater via gesloten afvoerleidingen direct naar de retourbronnen. Een retourbemaling wordt toegepast om zettingen van de bodem te voorkomen, om het poriënwater op peil te houden zodat er geen schade aan gewassen wordt toegebracht, omdat er geen ander afvoermogelijkheden zijn, wanneer een waterschap of provincie het verplicht om een retourbemaling toe te passen of wanneer het goedkoper is om het water te retourneren in plaats van het betalen van grondwaterbelasting.